Cho ăn tích cực là hoạt động ăn của trẻ - đặc biệt là hoạt động của các cơ môi và lưỡi - để lấy thức ăn từ bình (giống như hoạt động bú sữa mẹ). Trong qua trình cho ăn tích cực, trẻ biết duy trì phối hợp nhịp nhàng giữa mút-nuốt-thở, vì vậy trẻ lấy được lượng thức ăn vừa đủ mà vẫn thở đều bằng mũi. 

Túi làm nóng Túi làm nóng
Túi làm nóng không cần sử dụng điện năng